Parkdecor® Q&A

Co je mlat Parkdecor?
Jedná se o výrobek 100% minerálního původu, vyrobený a namíchaný z několika druhů lomů podle dané receptury a křivky zrnitosti na základě francouzské licence a normy DIN 18035-5.

Jaká je životnost a barevná stálost mlatů Parkdecor?
Vzhledem k tomu, že náš materiál Parkdecor je 100% přírodní výrobek, který neobsahuje žádná pojiva, jako jsou stabilizátory - stabilizér (psyllium - jitrocel vejčitý), cement, vápno, jíly ani barviva, je možné počítat s životností v řádech desetiletí.

Jak se udržuje mlat Parkdecor?
K údržbě mlatového povrchu Parkdecor se používají lehké lamelové hrábě pro odstranění organických (listí, větvičky apod.) a ostatních nečistot, které zároveň slouží k obnově a regeneraci vrchní vrstvy v řádu milimetrů. V případě mechanického poškození povrchu se původní materiál v místě opravy naruší, navlhčí a pouze utáhne stlačením. V žádném případě se materiál nedosypává na původní zhutněnou plochu a ničím nevibruje!

Pokládá se mlat Parkdecor po vrstvách?
Mlat Parkdecor vrchní (obrusná) vrstva frakce 0/5mm se pokládá pouze v jedné vrstvě najednou. Stejně tak je tomu u dynamické vrstvy frakce 0/16mm.

Jak se hutní váš mlat?
Mlatový povrch Parkdecor se hutní pouze válcem od váhy cca 50kg (zahradnický plnící vodou) do 750kg (bez zapnuté funkce vibrace) podle velikosti, účelu a možností projektu. Nesmí se používat vibrační desky ani žáby. V nepřístupných místech pro válec (rohy, u zdí budov a zídek, pod lavičkami apod.) je potřeba vrstvu stlačit (zhutnit) např. přes prkno, trámek, cihlu apod.

Je váš materiál vodopropustný?
Jedním ze základních parametrů pro mlatový povrch musí být zaručená vodopropustnost daná normou DIN 18035-5, kterou mlat Parkdecor splňuje ve všech barevných variantách.

Musím mít pevné obruby?
Jestliže je okolní terén ve stejné niveletě jako finální mlatový povrch, není nutné osazovat obruby. U širších chodníků, promenádních a nepojezdových ploch je mnohdy estetičtější mlatový povrch bez obrub, musí se však počítat s údržbou proti prorůstání trávy (např. prořezáním okrajů rozbrušovací pilou).

Může se váš materiál pokládat kolem stromů?
Mlat Parkdecor se nesmí hutnit vibrační technikou a je vodopropustný, tudíž je pokládka mlatu Parkdecor možná i přes starší vzrostlé kořeny až ke kmenům stromů.

Pokládá se Parkdecor až ke vchodům?
Doporučujeme vytvořit před každým vchodem do budov, objektů apod. menší čistící zónu v podobě zpevněné plochy, rohoží atd.

Je možná případná oprava a rozdělení většího projektu na etapy?
Ano, jelikož se jedná o výrobek podle dané receptury, tak v případě oprav nebo etapizace projektu dodáme vždy ten stejný mlatový povrch, a to jak z hlediska technických parametrů, tak z hlediska barvy.

Prodáváte mlat i bez realizace?
Mlat Parkdecor je možné zakoupit i samostatně. Pro každého nového zákazníka je při prodeji poskytnutá instruktáž a poradenství pro správnou pokládku.

Poskytujete školení pro pokládku?
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a součástí naší nabídky je kompletní servis od návrhu a poradenství pro správné souvrství až po proškolení pracovníků investora. Samozřejmostí je tento servis i v případě soukromých projektů řešených svépomocí.

Zajišťujete dopravu?
Dopravu je možné zajistit třístranně sklopným vlekem do 2,5t, nákladním kontejnerovým vozem do 12t a v případě větších projektů nákladním vozem nad 12t se sklápěcím návěsem.

Je možné si pro materiál dojet osobně?
Mlat je možné odebírat osobně, a to i po částech, záleží na individuální dohodě a možnostech každého zákazníka.

Bude prášit a lepit se na boty?
Finální povrch každé barvy mlatu Parkdecor jsou vyplavené a vymyté kamínky různých frakcí, které plní estetickou funkci, pocit příjemné chůze a především požadovanou neprašnost. Mlat Parkdecor neobsahuje jílovité, vápencové ani další materiály, které způsobují lepivost na boty, kola kočárků, jízdní kola apod.


V jakém balení prodáváte mlat a jsou nějaké zvláštní podmínky pro jeho skladování?
Mlat Parkdecor je nejekonomičtěji distribuovaný jako volně ložený materiál. Individuálně je možné balení ve velkoobjemovém vaku big bag. Skladovat doporučujeme na pevném podkladu popř. plachtě pro zajištění čistoty mlatu a 100% spotřebě materiálu. Stejně tak doporučujeme po složení na stavbě mlat přikrýt plachtou, aby materiál nevysychal a při deštích se nezplavoval a nedocházelo k vyplavování jemné frakce. Případný zbytek (rezervu) mlatu můžete skladovat v igelitovém pytli či sudu, a to bez ohledu na počasí i dlouhodobě.


Prozkoumejte barvené varianty